Room price

Filed under: Stories — Beneluxland @ 28 December 2009 20:38

An article in UBlad about the price of the SSH Short Stay rooms. The original article can be found here Below is a English translation and below that the original Dutch text.

The price of my room? ‘Very bad’
More than half of the foreign students who live in an SSH-room, find it too expensive. This shows a survey of about 180 residents.
Most foreign students in Utrecht pay between 350 and 450 euros per month, but one quarter is more than 450 euro lost. ‘Bad’ or ‘very bad’ says 56 percent.
These data are from a representative survey of the foreign residents of ISHA, International Student Housing Assistance, a collaboration between Erasmus Student Network, the umbrella organization of SSH-residential and government Boxing USF Student Interests.
Jesse van Mourik SSH Short Stay Solutions says the results to be declared. “Many foreign students compare the price they pay to that of a Dutch neighbor and forgetting that this neighbor will have additional costs, such as gas and electricity.”
Van Mourik stressed that the price is based on actual costs. “Foreign students must remember that the SSH ensures that their room is furnished and furnished. Moreover, during their stay they get more service from our staff” A rent reduction is therefore not. The SSH says he would focus on better information about the extent of the amount.
UU also mentions the high room rates “a known issue that is difficult to resolve. Femke van der Geest of the International Office: “A room in Utrecht is simply expensive. When we make reservations, we try to keep it in mind. So we keep more separate rooms in The Park in Zeist. But there is neit all live again. ” Roel Weerheijm of ISHA also says that the most admired foreign managers “are generally quite happy with their rooms. He points to include the positive judgments about the state of the room on arrival. He can not explain why students study in the negative points about the complaints of the SSH. “We should in the next survey to ask again. From next month we start with a digital tracking system where students report symptoms on the Internet. Then we follow exactly how they are handled.”
————————————————————

De prijs van mijn kamer? ‘Very bad’
Meer dan de helft van de buitenlandse studenten die in een SSH-kamer woont, vind deze te duur. Dat blijkt uit een onderzoek onder zo’n 180 bewoners.
De meeste buitenlandse studenten in Utrecht betalen tussen de 350 en 450 euro per maand, maar een kwart is meer dan 450 euro kwijt. ‘Bad’ of ‘very bad’ vind 56 procent.
Deze gegevens komen uit een enquete van de vertegenwoordiger van buitenlandse bewoners ISHA, International Student Housing Assistence, een samenwerkingsverband tussen Erasmus Student Network, de koepel van SSH-woonbesturen Boks en USF Studentenbelangen.
Jesse van Mourik van SSH Short Stay Solutions zegt de uitkomsten te kunnen verklaren. “Veel buitenlandse studenten vergelijken de prijs die zij betalen met die van een Nederlanse buurman en vergeten daarbij dat die buurman nog extra kosten maakt, bijvoorbeeld voor gas en elektra.”
Van Mourik benadrukt dat de prijs gebaseerd is op werkelijk gemaakte kosten. “Buitenlandse studenten moeten bedenken dat de SSH ervoor zorgt dat hun kamer gestoffeerd en gemeubileerd is. Bovendien krijgen ze tijdens hun verblijf meer service van onze medewerkers” Een huurverlaging zit er dus niet in. De SSH zegt zich te willen richten op een betere voorlichting over de hoogte van het bedrag.
Ook de UU noemt de hoge kamerprijzen “een bekend probleem dat moeilijk is op te lossen”. Femke van der Geest van het International Office: “Een kamer in Utrecht is nu eenmaal duur. Bij de reserveringen die wij maken, proberen wij daar wel rekening mee te houden. Daarom houden wij meer kamers apart in De Warande in Zeist. Maar daar wil weer neit iedereen wonen.” Roel Weerheijm van ISHA zegt overigens dat de meeste buitenlandse bewonders “over het algemeen redelijk tevreden zijn over hun kamer”. Hij wijst ondermeer op de positieve oordelen over de staat van de kamer bij aankomst. Hij kan echter niet verklaren waarom studenten zich in het onderzoek negatief uitlaten over de klachtenafhandeling van de SSH. “Daar moeten we in een volgende enquete nog eens naar vragen. Vanaf volgende maand beginnen we met een digitaal volgsysteem waarbij studenten klachten via internet melden. Daarna kunnen we precies volgen hoe daarmee wordt omgegaan.”